Lidmaatschap

Badmintonclub Smashing is een bekende vereniging in de regio. Bekend om zijn gezelligheid en actief op diverse niveaus. Wij zijn er voor zowel jeugd, senior als recreant.

 

Zou je willen sporten en lijkt badminton je wat? Neem dan contact op met het secretariaat om je vooraf aan te melden. Je zult dan worden opgevangen en wegwijs gemaakt worden door één van onze leden. Voor een racket en shuttles zorgen wij wel. Je kan meteen beginnen!

 

BC Smashing speelt iedere avond in sporthal ’t’Achterom’, Homberg 2535 in Wijchen. Je kunt gezellig 3 trainingen langskomen om te kijken of onze club wat voor je is.

 

Verenigingssecretariaat:
Ilona Smeets
Email: secretaris@bcsmashing.nl

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen dient zijn/haar lidmaatschap vóór 1 juni van het lopende seizoen op te zeggen, door een mail te sturen naar ledenadministratie@bcsmashing.nl. Indien niet tijdig opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en de jaarcontributie geïnd.


Contributie 2022-2023

Overzicht

 • A-selectie (2x training + bondscompetitie): €480
 • B-selectie (2x training + bondscompetitie): €440
 • C-selectie (2x training + bondscompetitie): €400
 • D-selectie (1x training + VJC en/of NJC of dorpencompetitie): €300
 • Jeugd competitie (2x training + bondscompetitie): €210
 • Jeugd competitie (1x training + bondscompetitie): €160
 • Jeugd 2x training (2x training): €190
 • Jeugd 1x training (1x training: €140
 • Recreanten (vrijspelen): €170

Klik hier om in te schrijven!


Extra informatie

 • De contributiebedragen voor leden van 16 en ouder zijn exclusief de verplichte vrijwilligersbijdrage van €20,-. Als je jezelf inzet als vrijwilliger voor de club krijg je dit bedrag op het einde van het seizoen terug van onze penningmeester.
 • Deze rekeningen dienen te worden betaald op de girorekening van BC Smashing: NL75 INGB 0003 1823 07 t.n.v. Penningmeester BC Smashing te Wijchen. Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester via het contactformulier.