Contributie seizoen 2023/2024

Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot de contributie bij BC Smashing. De contributie kan per persoon verschillen, afhankelijk van het niveau waarop je speelt. Het volledige overzicht vind je hieronder.

Contributie overzicht 2023/2024

Lidmaatschap Prijs
A-selectie (3x training + bondscompetitie) €549,20
B-selectie (2x training + bondscompetitie) €457,60
C-selectie (2x training + bondscompetitie) €416,00
D-selectie (1x training + VJC en/of NJC of dorpencompetitie) €312,00
D-selectie (1x training) €260,00
Jeugd competitie (2x training + bondscompetitie) €218,40
Jeugd competitie (1x training + bondscompetitie) €166,40
Jeugd (2x training) €197,60
Jeugd (1x training) €145,60
Recreanten (vrijspelen) €176,80
  • De contributiebedragen voor leden van 16 en ouder zijn inclusief de verplichte vrijwilligersbijdrage van €20,80. Als je jezelf inzet als vrijwilliger voor de club krijg je dit bedrag op het einde van het seizoen terug van onze penningmeester.
  • Speel je geen competitie? Dan worden die kosten (€63,20) niet in rekening gebracht.
  • Bij BC Smashing werken we met facturen voor de betaling van de contributie. De factuur ontvang je per e-mail.
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen dient zijn/haar lidmaatschap vóór 1 juni van het lopende seizoen op te zeggen, door een mail te sturen naar ledenadministratie@bcsmashing.nl. Indien niet tijdig opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en de jaarcontributie geïnd.
  • Voor vragen kun je terecht bij de penningmeester via de button hieronder.

Heb je vragen over de contributie?