Het bestuur

Door het opzetten en actief uitdragen van het beleid van de vereniging, stuurt het bestuur de commissies aan en helpt waar nodig bij de invulling hiervan. Verder is er regelmatig intern overleg, waarin plannen gepresenteerd en eventueel aangepast worden. Uiteindelijk komt het overzicht van al deze plannen en de manier waarop deze in het beleid passen terug bij de Algemene Ledenvergadering (ALV), in een presentatie samen met de commissies.

Taken bestuur

  • Het beheer van het vermogen en de bezittingen van de vereniging
  • De leiding van alle zaken van de vereniging voor zover de statuten daarin voorzien
  • De uitvoering van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en de besluiten van de ALV
  • De beslissing over alles wat niet is voorzien bij de statuten, reglementen en de besluiten van de ALV

Bestuursleden BC Smashing

Rick Thijssen

Voorzitter

voorzitter@bcsmashing.nl

Karin Fleuren

Secretaris

secretaris@bcsmashing.nl

Thomas Meurs

Penningmeester

penningmeester
@bcsmashing.nl

Vacature

Algemeen bestuurslid


Neem contact op met het bestuur!

Heb je vragen voor het bestuur? Laat het ons weten via onderstaande button. Heb je de ambitie om het bestuur van onze vereniging te versterken?
Dan vernemen wij dat graag via de mail. We maken graag een keer kennis!