Continuïteitscommissie

De continuïteitscommissie kan het bestuur tijdelijk vervangen in het geval dat er geen bestuur meer is. Hierdoor loopt de besluitvorming en daarmee de continuïteit van de vereniging geen vertraging op.

Commissieleden

Vacature

Vacature