Statuten

Onze statuten vormen het fundament van onze badmintonclub. Deze statuten bevatten de grondregels van onze vereniging. Via deze link kun je de statuten van BC Smashing inzien.

Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken. Het bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten van onze vereniging. Via deze link kun je het huishoudelijk reglement van BC Smashing inzien.