Kascommissie

Het doel van de kascommissie is het controleren van het financieel verslag en naar aanleiding van de controle advies aan de algemene vergadering uit te brengen over het wel of niet verlenen van decharge aan het bestuur. 

De leden van de kascommissie mogen op ieder gewenst moment gedurende het boekjaar een verzoek tot inzage doen, en zitten minimaal 1 keer per boekjaar samen met de penningmeester om inhoudelijk het financieel verslag te bespreken.

Commissieleden

Bas Verhoeven

Jeroen Ruijs