Ledenadministratie

De ledenadministratie is de ondersteunende afdeling belast met het up-to-date houden van het ledenbestand.

Verantwoordelijkheden:

  • Verzorgen van de in- en uitschrijving van leden met de daarbij behorende communicatie
  • Het ledenbestand beheren en actueel houden
  • Zorgdragen voor het in- en uitschrijven van Smashingleden bij Badminton Nederland en het up-to-date houden van de contactgegevens
  • Het beantwoorden van vragen inzake het lidmaatschap* van BC Smashing

*Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen dient zijn/haar lidmaatschap vóór 1 juni van het lopende seizoen op te zeggen, door een mail te sturen naar ledenadministratie@bcsmashing.nl. Indien niet tijdig opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en de jaarcontributie geïnd.

Verantwoordelijke:

Ilona Smeets

Neem contact op met Ilona

Heb je vragen aan Ilona? Wil je je in- of uitschrijven? Ben je verhuisd? Of heb je een nieuw e-mailadres? Laat het Ilona dan weten.