Het bestuur

Voorzitter: Rick Thijssen E-mail: voorzitter@bcsmashing.nl

Secretaris: Ilona Smeets E-mail: secretaris@bcsmashing.nl

Penningmeester: Thomas Meurs E-mail: penningmeester@bcsmashing.nl

Ondersteunende leden: Karin Fleuren


Taken

  • Heeft het beheer van het vermogen en de bezittingen van de vereniging
  • De leiding van alle zaken van de vereniging voor zover de statuten daarin voorzien
  • De uitvoering van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en de besluiten van de ALV
  • De beslissing over alles wat niet is voorzien bij de statuten, reglementen en de besluiten van de ALV