Commissies

Overkoepelend orgaan dat verantwoordelijk is voor de badmintongerichte activiteiten binnen de vereniging (recreanten, jeugd en senioren). Hiertoe wordt onder meer verstaan de zorg voor de zaalverdeling, teamsamenstelling, trainingsindelingen en aanstelling van trainers.
Idealiter maakt één commissielid deel uit van het bestuur. In ieder geval is een commissielid
oproepbaar voor toelichting op de uitvoer van het technisch beleid.

Verzorgt en/of ondersteunt de activiteiten binnen Smashing.
Er kan geen activiteit gehouden worden zonder dat AC hierbij betrokken is.
Houdt bij welke vrijwilligers actief zijn geweest.

Draagt zorg voor het recreantenbadminton bij Smashing

Ondersteunende afdeling welke de in- en uitschrijving van de leden verzorgt met de daarbij behorende communicatie. Beheert en draagt zorgt voor een actueel ledenbestand. Draagt zorg voor in-, uitschrijvingen en mutaties van Smashing leden bij Badminton Nederland.

Contactpersoon sponsoring, Houdt contact met (potentiële) sponsoren. Werving nieuwe sponsoren in samenwerking met bestuur

Het in behandeling nemen van problemen van leden van vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Biedt een luisterend oor in geval er sprake is van ongewenst gedrag binnen de vereniging en indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.

FACILITAIR

Communicatie met gemeente m.b.t. facilitaire zaken sporthal. Communicatie met wijkcentrum m.b.t. facilitaire zaken sporthal. Zaalindeling trainingsuren en verhuur in overleg met TC. Zaalverhuur aan derden m.b.t. informatie en verhuurcontracten. Sleuteluitgifte/inname Sporthal

COMMUNICATIE

Opstellen van berichten voor intern en extern nieuws. Social media (FB)

WEBSITE

Draagt zorg voor een toegankelijke en werkende website

KASCOMMISSIE

Controleert de boekhouding van de penningmeester, adviseert de ALV hierover