Vertrouwenspersoon

Contactpersoon:

Hans van Gent

E-mailadres:

vertrouwenspersoon@bcsmashing.nl


Taken

  • Het in behandeling nemen van problemen van leden van vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken
  • Biedt een luisterend oor in geval er sprake is van ongewenst gedrag binnen de
    vereniging en indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag