1969-1979

Eerste 10 jaar na oprichting

9 mei 1969 is BC Smashing opgericht.

 

Enkele enthousiaste badmintonspelers, collega’s en sportvrienden, vonden elkaar in de wens om Wijchen een vereniging rijker te maken.

 

Enkele documenten uit die begintijd zijn bewaard gebleven, zoals het besluit van de koningin waarmee de vereniging echt statuur kreeg!

 

Van een vriendenclub uitgegroeid tot een top-vereniging. Met als leidend motief het bieden van de mogelijkheid om badminton te spelen op elk niveau!

 

Dat is niet zomaar tot stand gekomen, velen hebben belangeloos menig uur aan BC Smashing besteed. Uiteindelijk heeft de club het zo 50 jaar vol gehouden, jeugd, recreatief ingestelde spelers en zij met meer ambities weten nog steeds elke week de weg te vinden naar de Smashinghal.

 

Een stukje geschiedenis wordt op deze site tentoongesteld.

 

Compleetheid is niet nagestreefd, wel wordt geprobeerd met foto en ander materiaal een beeld te schetsen van allerhande activiteiten waar de vereniging de afgelopen 50 jaar haar bestaansrecht mee heeft weten te bewijzen.


De start van de vereniging

Spelers van het eerste uur!


De eerste statuten (1974)


Het huishoudelijk reglement