Het bestuur

Voorzitter:

Ger Peters

E-mail:

voorzitter@bcsmashing.nl

Secretaris:

Ad Leijtens
E-mail:

secretaris@bcsmashing.nl

Penningmeester:

Bas van der Horst

E-mail:

penningmeester@bcsmashing.nl

Algemeen bestuurslid:

Eveline Kersten


Taken

  • Heeft het beheer van het vermogen en de bezittingen van de vereniging
  • De leiding van alle zaken van de vereniging voor zover de statuten daarin voorzien
  • De uitvoering van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en de besluiten van de ALV
  • De beslissing over alles wat niet is voorzien bij de statuten, reglementen en de besluiten van de ALV